Φύλλο εργασίας
Βάζω στη σειρά τις εικόνες στην αριστερή πλευρά. Στη δεξιά πλευρά γράφω ένα τίτλο για καθεμιά.